David Lukáš

DAVID LUKÁŠ

david-lukasPochází z Vysokého Mýta z hudební rodiny. Jeho matka je zpěvačka a ředitelka ZUŠ, kde v dětství začal studovat hru na housle a kde dostal i první základy skladby a hudební teorie. Ve svých 17 letech tam provedl s tamním žákovským orchestrem svou první orchestrální skladbu „Romanci pro smyčce“.

Po absolvování ZUŠ se rozhodl studovat dirigování na konzervatoři v Pardubicích a posléze v Praze u prof. Hynka Farkače, kam po prvním ročníku přestoupil. V roce 2005 u něj úspěšně absolvoval. Během studií se setkal ještě s prof. Miriam Němcovou a Miroslavem Košlerem. Po absolutoriu se dále soukromě zdokonaluje u prof. Farkače.

Souběžně se studiem dirigování studoval i skladbu. Té se však zdokonaloval soukromě. Svou techniku konzultoval s prof. Otomarem Kvěchem, Radkem Rejskem a PaedDr. Zdeňkem Bergerem. Techniku skladby také čerpal nesčetným studiem partitur všech období.

Za dob studií spolupracoval David Lukáš převážně s polo-profesionálními tělesy nebo žákovskými orchestry. Ve Vysokém Mýtě založil a po tři roky vedl komorní orchestr, s kterým uvedl řadu koncertů a premiéroval s ním i své ranné skladby. Dirigoval Litomyšlský symfonický orchestr, studentský orchestr na mezinárodním hudebním táboře v Horním Jelení a v Praze pak Symfonetický orchestr Jaromíra Vogela. V období svých studií v Pardubicích spolupracoval s Pardubickým dětským sborem. V letech 2006-2008 působil jako pedagog hudební teorie na ZUŠ Praha 10, kde spolupracoval i s tamním žákovským orchestrem. Od roku 2011 působí na ZUŠ Vysoké Mýto jako učitel hry na klavír, hudební teorie a dirigent školního symfonického orchestru.

V roce 2009 se stal šéfdirigentem Bohemian Symphony Orchestra Prague, se kterým absolvoval řadu úspěšných koncertů.

Na podzim roku 2008 provedl v Praze úspěšný koncert s Talichovým komorním orchestrem na festivalu „Dny soudobé hudby 2008“.  V září 2009 debutoval s Bohemian Symphony Orchestra Prague ve Vysokém Mýtě s Mozartovým klavírním koncertem A-dur a Reqiem. V srpnu 2009 natočil s Bohemian Symphony Orchestra Prague hudbu Filipa Jelínka k úspěšnému českému filmu „3 sezóny v pekle“. V listopadu 2012 úspěšně provedl s BSOP závěrečný orchestrální koncert v rámci festivalu „Dny soudobé hudby 2012“. Od září 2011 se stal šéfdirigentem Litomyšlského symfonického orchestru, s kterým již podnikl řadu úspěšných koncertů.

První skladatelské úspěchy zaznamenal již na ZUŠ ve Vysokém Mýtě. Při působením na hudebním táboře v Horním Jelení se seznámil s americkým skladatelem a vydavatelem Joelem Blahnikem, který mu v roce 2001 publikoval v Aliance publications Inc. pět skladeb pro smyčcový orchestr. V roce 2002 provedl pod jeho řízením Litomyšlský symfonický orchestr svou Rapsodii pro symfonický orchestr. Během svého turné po USA provedl dětský sbor „Rubínek“ Davidovu „Missu brevis“. O vánocích 2009 se uskutečnila premiéra jeho vánoční kantáty „Andělské proroctví“ na koncertech ve Vysokém Mýtě a v Praze. Týž rok zazněl i jeho melodram „Noční tma“ na Festivalu koncertního melodramu Zdenka Fibicha. Partitura jeho 1. symfonie „Des Cauchemars et des Reves“ získala v roce 2010 3. cenu na Mezinárodní skladatelské soutěži Gustava Mahlera ve Vídni. Následně pak byla premiérována ORF Symphony Orchestra na koncerte v rakouském Grazu v říjnu 2011.  Poslední dobou se jeho skladby stávají více součástí různých koncertů u nás i v zahraničí.

Mezi jeho skladby dnes již patří několik orchestrálních skladeb, sólových koncertů a komorních věcí. K jeho nejrozsáhlejší kompozici zatím patří kantáta „Pověsti české“ na texty Veroniky Vlachové pro velký symfonický orchestr, smíšený sbor a sólisty.

Výběr z kompozic:

La suite d’été (komorní orchestr)

Posedlost – koncert pro flétnu a orchestr

Koncert pro klavír a malý orchestr

Koncert pro harfu a komorní orchestr

Věnování (cyklus pro smyčcový orchestr)

The dreaming of stone amor with broken winds (symf. orchestr)

Des cauchemars et des reves (Symfonie No. 1)

„Amar!“ – (symfonie No. 2 pro recitaci, dva tanečníky a orchestr)

La mort de coeur (Symfonie No.3)

Andělské proroctví (vánoční kantáta)

Pověsti české (celovečerní kantáta)

Suite pagano (harfa sólo)

Noční tma (koncertní melodram)

Trio di Bongos

Impromptu pro trubku a klavír

Stesky Moravské (lesní roh, klavír)

When Eros Cries (písňový cyklus pro baryton a klavír)